Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Papiery rozwodoweNiestety sprawy rozwodowe odbywają się bardzo często. Jest to szczególnie trudna sytuacja dla obu rodzin, a przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą się ze sobą rozstać. Jedną z ważniejszych kwestii podczas rozwodu zazwyczaj jest podział majątku. Odgrywa on istotną rolę przede wszystkim w momencie, gdy zebrany na przestrzeni lat wspólny majątek okazuje się duży. Jak go podzielić, aby żadna ze stron nie pozostała stratna?

Majątek wspólny a osobisty — czym się różnią?

Zanim przejdzie się do podziału majątku, warto sprawdzić, co tak naprawdę jest tym wspólnym. Do niego zaliczamy wszystko to, co zostało nabyte podczas trwania wspólnoty majątkowej, czyli m.in. nieruchomości czy samochody. Oprócz tego podziałowi w trakcie rozwodu podlegają zgromadzone dobra finansowe, założone w trakcie trwania małżeństwa firmy. Z kolei to, co małżonkowie uzyskali jeszcze przed oficjalnym wejściem w związek małżeński oraz darowizny czy spadki zaliczane są do majątków osobistych. Wyjątkiem są te, które zostały zapisane obu osobom. 

Umowny a sądowy podział majątku po rozwodzie

Istnieją dwa sposoby podziału majątku po rozwodzie:

  • umowny,
  • sądowy.

Pierwszy z wymienionych zakłada, że małżonkowie dojdą do porozumienia odnośnie do podziału zgromadzonych dóbr, np. żona otrzyma mieszkanie, a mąż dwa kupione podczas trwania związku samochody. Warto jednak pamiętać, że takie sytuacje nie zawsze mają miejsce. Często pomimo rozmów małżonkowie nie mogą się ze sobą zgodzić. W takim przypadku pozostaje jedynie sądowy podział majątku.

Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług, jakie oferuje sprawdzona kancelaria radcy prawnego. Dzięki pomocy osoby doświadczonej i dobrze znającej prawo uzyskanie dóbr, na których szczególnie zależy danej osobie, może okazać się prostsze. Warto pamiętać o tym, że sąd nie musi dzielić majątku na dwie równe części — zdarza się również, że jednemu z małżonków zostaje przyznane więcej.