Jakie korzyści daje rozwód z orzeczeniem o winie?

RozwódDecyzja o rozwodzie nigdy nie należy do łatwych, tym bardziej trzeba ją bardzo dobrze przemyśleć. Jedną z rzeczy, która wymaga rozważenia jest kwestia orzeczenia o winie, jeśli za ustanie relacji odpowiedzialna jest jedna ze stron. Pomóc tym może konsultacja ze specjalistą z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Będzie on w stanie dokładnie wyjaśnić korzyści płynące z decyzji o rozwodzie z orzeczeniem o winie. Ponadto ma możliwość reprezentowania nas oraz sporządzenia stosownych pism koniecznych podczas trwania rozwodu.  

Co można zyskać decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeżeli rozważamy rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron, warto już zawczasu poznać płynące z tego tytułu korzyści. Jedną z nich jest możliwość uzyskania od współmałżonka alimentów. Takie orzeczenie jest możliwe, jeżeli jedna ze stron zostanie uznana za wyłączną winną rozpadu małżeństwa. Zwłaszcza jeśli na skutek rozwodu strona pokrzywdzona ucierpi materialnie na rozstaniu. Alimenty można otrzymać na niepełnoletnie dzieci lub własne utrzymanie.

Kiedy można otrzymać rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron?

Z art. 57 kodeksu rodzinnego wynika, że „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia”. W praktyce oznacza to, że jeżeli rozpad małżeństwa nastąpił np. na skutek zdrady jednego ze współmałżonków, sąd może wziąć pod uwagę tę przesłankę i orzec na korzyść strony pokrzywdzonej. Podstawą, na mocy której sąd może podjąć taka decyzję są też zeznania świadków oraz samych małżonków. Na mocy wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach (12.3.2010 r., I ACa 35/10), wiemy, że do wydania orzeczenia o winie jednej ze stron konieczne jest stwierdzenie czy zaistniała sprzeczność zachowania się małżonka z przyjętymi normami prawnymi. Brane są także przez sąd zasady współżycia społecznego. Jeżeli stały one w sprzeczności wobec przyjętych w prawie obowiązków małżeńskich, wówczas zachodzi możliwość orzeczenia o winie jednego z małżonków.