Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

SpadekPodział majątku po zmarłym nie zawsze przebiega zgodnie z tym, czego oczekują jego bliscy. Zdarza się, że w trakcie podziału dóbr dochodzi do sporów spadkowych, co jest szczególnie trudne, ponieważ łączy się również z bólem związanym ze stratą ważnej w życiu osoby. Czym są spowodowane tego rodzaju konflikty? Co zrobić, aby ich uniknąć? Kiedy warto zwrócić się z prośbą o pomoc do kancelarii prawnej?

Co przyczynia się do powstania sporów spadkowych?

Do sporów spadkowych często dochodzi, jeśli zmarły nie zostawi po sobie testamentu. W takim momencie każda osoba z rodziny danej osoby może rościć sobie prawo do zgromadzonych przez nią za życia dóbr. Warto jednak podkreślić, że również w momencie, gdy zostanie sporządzony testament, mogą pojawić się spory spadkowe. Część osób chce podważyć zapisy z testamentu w momencie, gdy okazuje się, że na to, jak zmarły chciał rozdysponować swój majątek, mogły mieć wpływ osoby trzecie.

Spory spadkowe mogą pojawić się również wtedy, gdy będzie istnieć prawdopodobieństwo, że w momencie spisywania testamentu dana osoba mogła być niepoczytalna, co także mogłoby doprowadzić do unieważnienia opisywanego dokumentu. Zdarza się też, że konflikt wynika ze znacznych różnic między przyjętymi przez większość osób zasadami dziedziczenia a zapisami w testamencie. Niektóre osoby mogą odnieść wrażenie, że zostały pominięte i w takim wypadku również domagać się część dóbr zmarłego. 

Jak rozwiązać spory spadkowe?

Rozwiązanie sporów spadkowych rozpoczyna się od chęci polubownego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i dojścia do porozumienia z innymi osobami, które obejmuje testament. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych skutków, problemy z dziedziczeniem są najczęściej rozwiązywane na drodze sądowej. Jeśli w rodzinie istnieje konflikt związany z dziedziczeniem warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania i wyjścia z trudnej sytuacji, a także zajmie się reprezentacją danej osoby w sądzie.