Jak odrzucić spadek?

Pióro z dokumentamiZdarza się, że wraz z darowizną otrzymujemy po zmarłym długi, których nie udało mu się spłacić. W wypadku, gdy zyski są znacznie mniejsze niż straty, warto odrzucić spadek. Jak to zrobić? Czy potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty? Czy osoba małoletnia może również zrezygnować z dziedziczenia? 

Odrzucenie spadku — najważniejsze informacje

Aby otrzymać spuściznę po zmarłym, nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów. Spadek z dobrodziejstwem inwentarza jest przyznawany na mocy prawa. Nie zawsze jednak chce się go przyjąć, ponieważ bywa, że wiąże się on ze stratami finansowymi. Czy można w takim przypadku się go zrzec? Tak, jednak trzeba pamiętać, że na złożenie odpowiedniego oświadczenia przysługuje zazwyczaj 6 miesięcy od informacji o śmierci spadkodawcy w przypadku spadkobiercy ustawowego. W sytuacji, gdy osoba mająca przejąć spadek została wymieniona w testamencie — od momentu, gdy dowiedziała się, że została uwzględniona w dokumencie.

Istnieją jednak od tego wyjątki — czas może zostać wydłużony w przypadku gdy spadkobiercy nie wiedzieli wcześniej, że coś zostało im zapisane. Konieczne jest jednak w tym przypadku udowodnienie, że tak rzeczywiście było. Może się również zdarzyć, że po tym terminie mają szansę odrzucić spadek osoby, które nie wiedziały, jaka jest jego wartość czy też czym został on obciążony. Aby odrzucić spadek bez nerwów, warto współpracować z kancelarią, w której pracują specjaliści znający prawo spadkowe. Wniosek dotyczący odrzucenia spadku składa się w sądzie rejonowym odpowiadającym miejscu zamieszkania. Innym rozwiązaniem jest złożenie oświadczenia przed notariuszem. W tym przypadku sprawa może być rozwiązania nieco szybciej, jednak przy tym potrzebne są większe nakłady finansowe. W pierwszej sytuacji oprócz wniosku do wspomnianej instytucji trzeba dostarczyć wypis aktu zgonu, stwierdzenie zgonu albo prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego. Dodatkowo konieczne okazuje się dostarczenie dowodu dokonania opłaty sądowej. Z kolei u notariusza należy podczas składania wniosku okazać wypis aktu zgonu oraz dowód osobisty.