Jak skutecznie dochodzić odszkodowania za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie za wypadekW świetle prawa wypadek komunikacyjny to zdarzenie zarówno w ruchu drogowym, jak i lądowym czy powietrznym, w którym uczestniczył co najmniej jeden pojazd, a jego efektem jest tymczasowy lub stały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Na polskich drogach niestety wypadki z udziałem pojazdów są smutną codziennością. W jaki sposób osoba poszkodowana może uzyskać odszkodowanie? Jakich formalności należy dopełnić? Odpowiadamy!

Kto jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania?

Chcąc otrzymać odszkodowanie, przede wszystkim musimy wiedzieć, od kogo możemy je uzyskać. Pod uwagę brane są tzw. trzy zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. Pierwsza mówi o winie osoby, która z własnej woli wyrządziła drugiej krzywdę, np. nie przestrzegając zasad ruchu drogowego. Z kolei reguła ryzyka może być wykorzystana, jeżeli jesteśmy pasażerem pojazdu, uczestniczącym w wydarzeniu. Ostatnia zasada — słuszności, dotyczy osób, które nie są bezpośrednio sprawcami szkody, ale ze względów moralnych, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. 

W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za wypadek?

Ubieganie się o odszkodowanie jest związane z papierologią i stresem. Aby zminimalizować negatywne emocje, warto skorzystać z pomocy doświadczonych fachowców. Kancelaria prawna ustali w imieniu poszkodowanego, jaka suma należy się za określoną szkodę. Warto dodać, że będzie ona inna w zależności od doznanej szkody. Może ona być związana ze zniszczeniem mienia, uszczerbkiem na zdrowiu, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią osoby uczestniczącej w wypadku.

Wypłatą należnego odszkodowania w ogromnej większości zostaje obciążony zakład ubezpieczeń, w którym polisę miał wykupioną sprawca wydarzenia. W wielu przypadkach np. gdy osoba odpowiedzialna za wypadek nie ma polisy lub sprawca jest nieznany, wypłatą należnej kwoty zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Niestety — aby firmy nie były stratne, często zaniżają wysokość należnej sumy, dlatego by nie zostać oszukanym, dobrze skorzystać z pomocy specjalisty.