Czym jest błąd lekarski i kiedy można dochodzić odszkodowania z tytułu jego wystąpienia?

Zmartwieni lekarzeLekarz jest osobą, którą darzy się zaufaniem. Wierzymy, że zatroszczy się on o nasze zdrowie, prowadząc leczenie czy przepisując lek. Zdarzają się niestety sytuacje, w których specjalista nie tylko zawodzi, ale też popełnia błąd, który wiąże się dla pacjenta z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Co w takiej sytuacji może zrobić osoba poszkodowana? W jaki sposób może dochodzić swoich praw?

Kiedy można mówić o błędzie lekarskim?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wiele osób uważa za tożsame dwa pojęcia, jakimi są — błąd medyczny i błąd lekarski. O pierwszym można mówić, jeśli lekarz, pielęgniarka, czy ratownik medyczny popełni błąd, m.in. podczas resuscytacji, podaniu leku czy odczycie informacji z urządzenia. Z kolei błąd lekarski wiąże się tylko z lekarzem i zaniedbanymi przez niego obowiązkami. Dlatego też tego typu błędem będzie np. źle postawiona diagnoza, niewłaściwie wdrożone leczenie, podanie leku bez powodów medycznych, a także nieudzielenie pomocy. 

Odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego

Z pomocy warto skorzystać m.in. gdy nastąpi:

  • nierozpoznanie choroby pacjenta i bagatelizowanie objawów,
  • nieskierowanie do specjalisty, jeśli istniały ku temu przesłanki,
  • zoperowanie niewłaściwego organu,
  • zalecenie leczenia niezgodnego z powszechną praktyką.

Należy dodać, że na zgłoszenie szkody pacjent ma 3 lata od nieszczęśliwego wypadku, ale czas ten może zostać w niektórych przypadkach wydłużony.

Udowodnienie błędu lekarzowi nie jest łatwe. W związku z tym nie należy robić tego na własną rękę, a skorzystać z pomocy fachowców. Odpowiednia kancelaria prawna podejmie wszelkie kroki, które pozwolą na uzyskanie odszkodowania z tytułu zaistnienia błędu lekarskiego. Po przeanalizowaniu przesłanek prawnicy będą wiedzieli, czy jest sens ubiegać się o takie odszkodowanie.